36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej STRONA GŁÓWNA

Do podstawowych zadań dywizjonu należą:

- zgrywanie organów dowodzenia w realizacji zadań w ramach Wojennego Systemu Dowodzenia.
- zgrywanie systemów walki oraz rozwijanie zdolności operacyjnych do realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem w ramach narodowego i sojuszniczego systemu obrony powietrznej;
- utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu zasadniczego i uzbrojenia w celu zapewnienia wysokiego poziomu pełnienia dyżurów bojowych w systemie narodowym;
- zgranie obsady SD dywizjonu oraz podległych pododdziałów do realizacji zadań wynikających z przeznaczenia dywizjonu;
- zgranie systemu walki dywizjonu w ramach systemu 3. BR OP oraz rozwijanie zdolności operacyjnych do realizacji zadań osłony baz lotniczych, zgrupowań wojsk i ośrodków administracyjnych w ramach narodowego i sojuszniczego systemu obrony powietrznej;

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych